Our Team Transparent

Home » Our Team Transparent

Giới thiệu

Công ty TNHH Xây Nhà Xưởng Quang Phát là một doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ là 90.000.000.000 VNĐ, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312761634 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 28/04/2014. Trụ sở chính được đặt tại: số 134 đường Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Tp.HCM.

[stm_sidebar sidebar=”801″]
[stm_staff name=”Christopher Bigley” job=”Chairman & Chief Executive Officer” description=”Nullam porttitor, elit non elementum and semper, lorem dolor eleifend purus, quis imperdiet nunc quam eu erat. ” image=”1489″ facebook=”#” linkedin=”#” twitter=”#” style=”style_1″]
[stm_staff name=”Samantha Fletcher” job=”President of Finance” description=”Nullam porttitor, elit non elementum and semper, lorem dolor eleifend purus, quis imperdiet nunc quam eu erat. ” image=”1489″ linkedin=”#” twitter=”#”]
[stm_staff name=”Salem Mustafa Oglu” job=”Executive Vice President” description=”Nullam porttitor, elit non elementum and semper, lorem dolor eleifend purus, quis imperdiet nunc quam eu erat. ” image=”1489″ facebook=”#” linkedin=”#”]
[stm_staff name=”Robert KUTCHER” job=”Senior Engineer” description=”Nullam porttitor, elit non elementum and semper, lorem dolor eleifend purus, quis imperdiet nunc quam eu erat. ” image=”1489″ linkedin=”#” facebook=”#” style=”style_1″]
[stm_staff name=”Edward Picket” job=”Construction Manager” description=”Nullam porttitor, elit non elementum and semper, lorem dolor eleifend purus, quis imperdiet nunc quam eu erat. ” image=”1489″ twitter=”#” style=”style_1″]
[stm_staff name=”Gordon Brown” job=”Cost Estimator” description=”Nullam porttitor, elit non elementum and semper, lorem dolor eleifend purus, quis imperdiet nunc quam eu erat. ” image=”1489″ facebook=”#” linkedin=”#” style=”style_1″]