0908 100 479

Nhà Xưởng Tân Thông Hội

  • CÔNG TRÌNH : NHÀ XƯỞNG
  • HẠNG MỤC :  KHUNG KÈO THÉP
  • ĐỊA ĐIỂM XD : TÂN THÔNG HỘI, HUYỆN CỦ CHI. TP. HCM
  • CHỦ ĐẦU TƯ : CTY SĨ TIẾN
  • THỜI GIAN THI CÔNG   : THÁNG 10 NĂM 2014IMG_0004

IMG_0715

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.