0908 100 479

Nhà xưởng huyện Bình Chánh

  • CÔNG TRÌNH : NHÀ XƯỞNG
  • HẠNG MỤC :  KHUNG KÈO THÉP
  • ĐỊA ĐIỂM XD : HUYỆN BÌNH CHÁNH. TP. HCM
  • CHỦ ĐẦU TƯ : CTY GIA PHÚC
  • THỜI GIAN THI CÔNG   : THÁNG 04 NĂM 2015

IMG_0796 IMG_0797

This entry was posted in Tin tức. Bookmark the permalink.