Khung nhà thép Tân Thông Hội

  • CÔNG TRÌNH : NHÀ XƯỞNG
  • HẠNG MỤC :  KHUNG KÈO THÉP
  • ĐỊA ĐIỂM XD : TÂN THÔNG HỘI, HUYỆN CỦ CHI. TP. HCM
  • CHỦ ĐẦU TƯ : TRẦN VĂN Y
  • THỜI GIAN THI CÔNG   : THÁNG 04 NĂM 2015

IMG_0787 IMG_0788

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.