0908 100 479

Công Ty VIET FIBER

  • CÔNG TRÌNH : CÔNG TY VIET FIBER   
  • HẠNG MỤC :  KHUNG SÀN
  • ĐỊA ĐIỂM XD : KCN LONG HẬU. LONG AN
  • CHỦ ĐẦU TƯ : CTY VIET FIBER
  • THỜI GIAN THI CÔNG   : THÁNG 05 NĂM 2015

IMG_0754 IMG_0757

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.