Các dạng kết cấu thứ cấp nhà thép tiền chế

Những thông số cơ bản để xác định một nhà thép tiền chế:

Hệ thống nhà thép tiền chế là tổ hợp của hệ thống khung thép, cấu kiện cơ bản, các phụ kiện kèm theo hệ thống.

Chiều rộng nhà: Không phụ thuộc vào hệ thống khung chính, chiều rộng nhà được tính bằng khoảng cách từ bên ngoài của xà gồ tường bên cho tới mặt biên ngoài của xà gồ tường bên đối diện.

– Chiều dài nhà: Khoảng cách giữa cánh ngoài của cột hồi đến cột hồi phía đối diện được coi là chiều dài nhà. Chiều dài nhà bao gồm nhiều bước gian

– Bước gian biên: là khoảng cách từ phía ngoài của cột hồi tới đường tim của cột khung bên trong đầu tiên.

Bước gian trong: La khoảng cách giữa các đường tim của hai cột khung chính kề nhau. Bước gian thông dụng nhất là 6m, 7,5 và 9m, có thể có bước gian tới 15m.

– Độ dốc mái: là góc của mái so với đường nằm ngang. Độ dốc mái thông dụng nhất là 1/10 và 1.5/10. Có thể làm độ dốc mái bất kỳ.

– Chiều cao nhà: là chiều cao mép mái, tức là từ tấm để cột khung chính đến điểm đỉnh phía ngoài của thanh chống thép mái, có thể có chiều cao mép mái tới 30m. Khi cột được chôn thấp hoặc nâng cao so với nền nhà hoàn thiện thì chiều cao của mép mái được tính từ nền nhà hoàn thiện đến đỉnh của thanh chống thép mái.

Tải trọng thiết kế nhà thép tiền chế:
Trừ khi có quy định khác, nhà thép tiền chế  được thiết kế với các tải trọng tối thiểu sau:

Hoạt tải trên mái: 0.57kN/m2
Tốc độ gió thiết kế: 110km/h
Thiết kế đối với tải trọng tuyết, động đất và tải trọng phụ thêm hay các điều kiện khí hậu địa phương khác (nếu cần) phải được nêu rõ vào lúc báo giá.
Tải trọng phù  hợp theo các qui phạm và tiêu chuẩn Hoa Kỳ mới nhất áp dụng cho nhà tiền chế, trừ khi có qui định khác vào lúc báo giá.

ket cau phu nha thep tien che Quang Phat (3) ket cau phu nha thep tien che Quang Phat (5)

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.