Certifications

Home » Certifications

Giới thiệu

Công ty TNHH Xây Nhà Xưởng Quang Phát là một doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ là 90.000.000.000 VNĐ, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312761634 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 28/04/2014. Trụ sở chính được đặt tại: số 134 đường Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. Tp.HCM.

[stm_sidebar sidebar=”801″]

ABOUT US

This involves detailed pre-construction planning crucial to successful construction and on-time delivery, and allows the client and team a clear pathway to the bidding process, construction phase, and through to completion.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sit amet congue risus. Nullam arcu magna, porta ut magna tristique, faucibus pulvinar elit.

[stm_icon_box icon=”stm-clinic-1″ icon_size=”48″ icon_height=”65″ title=”HEALTHCARE BUILDINGS”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-house-7″ icon_size=”50″ icon_height=”65″ title=”EDUCATION BUILDINGS”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-temple-1″ icon_size=”50″ icon_height=”65″ title=”GOVERMENT BUILDING”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-parking-1″ icon_size=”49″ icon_height=”65″ title=”PARKING GARAGE”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-eco” icon_size=”55″ icon_height=”65″ title=”GREEN BUILDINGS”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-interior” icon_size=”64″ icon_height=”65″ title=”INTERIOR DESIGN”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-flag” icon_size=”51″ icon_height=”65″ title=”SPORT BUILDINGS”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-house-8″ icon_size=”51″ icon_height=”65″ title=”COMMERCIAL”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]
[stm_icon_box icon=”stm-restaurant” icon_size=”50″ icon_height=”65″ title=”RESTAURANT BUILDING”]We are a company that offers design and build services for you from initial[/stm_icon_box]